Coinbase ‚Year in Review‘ 2020- rapport uttalte at det var en økende institusjonell etterspørsel etter Ether, blant økende bedriftsinvesteringer i Bitcoin. Ifølge forskere ved Coinbase Institutional , mens børsens klienter hovedsakelig kjøpte Bitcoin i fjor, tok et økende antall også stillinger i Ethereum.

De fleste institusjonelle klienter på Coinbase tenker på Ethereum som et „desentralisert datanettverk“ som deler noen av Bitcoins viktigste egenskaper

Når det gjelder å eie Ether, ser disse klientene „en kombinasjon av“ eiendelens potensiale som en butikk av verdi, og det er en digital vare som er viktig for å drive transaksjoner på Ethereum.

Mange tror at en økende interesse for DeFi er en hovedårsak til økningen i Ethers pris. Samtidig spådde David Grider i Fundstrat at en blomstrende DeFi-økonomi kunne drive ETH til en syvfoldsøkning.

I fjor vokste Ethereum-utvikler og investeringsaktivitet i DeFi, i likhet med Ethereum-baserte stablecoins, ifølge Coinbases gjennomgang. Imidlertid noterte børsen problemer med applikasjoner som for øyeblikket bruker Ethereum, inkludert skaleringsfriksjon, høye gassavgifter, når nettverket blir overbelastet, og „komplekse smarte kontrakter“, som kan „vokse til å ha store lagre med kryptoaktiva og dermed tiltrekke dårlige aktører. ”

Coinbase- klienter mente at Ethereum kan bli det primære oppgjørsnettverket som ligger til grunn for dette nye finansielle systemet. Ifølge anmeldelsen:

I 2020 begynte DeFi-protokoller bygget på Ethereum å demonstrere tydelig at brukstilfellene for „programmerbare penger“ strekker seg langt utover ICO.

I tillegg observerer Coinbase „nøye“ CBDCs utvikling og bemerket de „åpenbare“ fordelene for digitale valutaer. Det håpet også at regjeringer som utvikler CBDC „vil arbeide for å bevare individuelle friheter og privatliv.“ Børsen oppfordret kryptosamfunnet „som forstår disse systemene“ til å ta til orde for at en regjering utvikler e-valuta på „toppen av åpne, offentlige blockchain- nettverk.“