Wahania Bitcoin’s (EXANTE: Bitcoin) mogą osiągnąć 10.0000-50.000 dolarów, a kapitalizacja może wzrosnąć do 1 biliona dolarów w 2021-2022, analitycy Bloomberg nauczył.

Eksperci uważają, że cena kryptokuraty będzie rosnąć dzięki bezprecedensowemu tempu luzowania ilościowego i wzrostu stosunku długu do PKB, a także dzięki obniżeniu o połowę stopy emisji monet. Podkreślają również, że obecna konsolidacja może trwać kilka miesięcy, ale wzrost będzie kontynuowany w przyszłości.

Zdaniem analityków, kapitalizacja rynkowa Bitcoinów może osiągnąć poziom 1 biliona dolarów w latach 2021-2022. Analitycy oczekują również spadku zmienności Bitcoinów, ponieważ kryptokur waluta nadal rośnie.

Odpowiadająca temu liczba 180 dni w ostatnich dniach jest tylko 1,8 razy wyższa niż złoto. Ponadto, eksperci przedstawili wykres pokazujący jednoczesny wzrost kursu haszyszu i ceny bitcoinów na tle wzrostu stosunku salda światowych banków centralnych do globalnego PKB.

Wcześniej w grudniu Brian Brooks, p.o. „Acting Comptroller of the Currency in the US“, powiedział, że władze USA nie zabronią bitcoinu w Stanach Zjednoczonych. Brooks odmówił ścisłej odpowiedzi na pytanie, czy amerykański Departament Skarbu zamierza zaostrzyć przepisy dotyczące własnych kryptoportfeli, czy też nie, podkreślił jednak, że nikt nie jest zainteresowany zakazem technologii związanych z transmisją kryptofagów.